Giao hàng và trả hàng

Việc giao hàng

Hàng sẽ được giao trong hai ngày sau khi nhận được biên lại thanh toán và được giao bởi UPS với việc tra cứu lộ trình không cần chứng thực chữ ký. Nếu bạn thích giao hàng bằng UPS Extra với xác thực chữ ký, cần thêm một khoản tiền, vì vậy xin liên hệ với chúng tôi trước khi chọn phương thức giao hàng này. Bạn có thể chọn các cách thức giao hàng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một đường link để tra cứu lộ trình trực tuyến.

Phí giao hàng bao gồm phí hàng và phí đóng gói như là phí bưu phẩm. Phí hàng thì cố định, phí giao hàng thì theo đổi tùy theo tổng trọng lượng gói hàng. Chúng tôi khuyên bạn nên nhóm những hàng lại với nhau trong cùng đơn hàng. Chúng tôi không thể gom hai đơn hàng không liên quan nhau, và phí giao hàng sẽ thanh toán cho từng đơn hàng. Có thể có nguy cơ trong việc giao gói hàng của bạn, tuy nhiên những hàng dễ vỡ sẽ được quan tâm đặc biệt.

Thùng hàng có kích thước rộng và hàng của bạn sẽ được đảm bảo.